פרויקט "הזיתים 21-25" רמת גן

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  _ יח"ד

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 80

מספר בניינים מוצע: 3

סטטוס: הליכי חתימה על הסכם עם בעלי הזכויות

יזם: הישוב החדש בע"מ

tama