פרויקט "אמיר 13 ו-15" רמת גן 

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  _ יח"ד

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 23

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: _______

יזם: נן קבוצת בכר בע"מ

tama