פרויקט "הרב אוורבוך" רמת השרון

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  16 יח"ד + 9 חנויות

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 48

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: פורסם מכרז לבחירת יזם