פרויקט "עמינדב" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  30

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 60

מספר בניינים מוצע: 2

סטטוס: פורסם מכרז לבחירת יזם

tama