פרויקט "הארז" טירת הכרמל

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  82

מספר בניינים קיים: 6

יח"ד חדשות: 596

מספר בניינים מוצע: 8

מספר קומות מוצע: 8-32

סטטוס: דיונים בועדה המקומית

יזם התהליך : בעלי הדירות באמצעות החברה לפיתוח והתחדשות עירונית בע"מ