פרויקט "וינגייט/זיסו" באר-שבע

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  137

מספר בניינים קיים: 7

יח"ד חדשות: 7-17 בשילוב

מספר בניינים מוצע: 9 משולבים

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: התארגנות בעלי הדירות

יזם התהליך : בעלי דירות באמצעות החברה לפיתוח והתחדשות עירונית בע"מ 

pinuy