תמ"א 38

פרויקט "ריינס" בגבעתיים

פרוייקט "ריינס 62 ו-64" גבעתיים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 8

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: הוגשה בקשה להיתר בניה

 

tama

פרויקט "דרך השלום 93 ו-95" תל אביב

פרויקט  "דרך השלום 93 ו-95" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 60 יח"ד

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: נחתם הסכם עם יזם

tama

מתחם יסוד המעלה הוד השרון

פרוייקט "יסוד המעלה" הוד השרון

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  24

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: תב"ע בתוקף

tama

פרויקט "רשב"ם" רמת השרון

פרוייקט "רשב"ם 3" רמת השרון

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 12

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: הוגשה בקשה להיתר בניה

tama

פרויקט "ברדיצ'בסקי 37" גבעתיים

פרויקט "ברדיצ'בסקי 37" גבעתיים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 4

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: הוגשה בקשה להיתר בניה

tama

פרויקט "הדדי 3" בת ים

פרויקט "הדדי 3" בת ים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: נבחר יזם

tama

פרויקט "ליליאן" תל אביב

פרויקט "ליליאן 8" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: נבחר יזם

tama

פרויקט "בן סרוק" תל אביב

פרויקט "בן סרוק 10 ו-12" בתל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 23

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: נבחר יזם

tama

פרויקט "בני דן" תל אביב

פרויקט "בני דן 58 ו-60" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 16

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: נבחר יזם

tama

פרויקט "יהושע בן נון" תל אביב

פרויקט "יהושע בן נון 30" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 15

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: נבחר יזם

tama

פרויקט "עולי הגרדום" תל אביב

פרויקט "עולי הגרדום 22 ו-24" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: הוגשה בקשה להיתר בניה

tama

פרויקט "דרך השלום 87 ו-89" תל אביב

פרויקט "דרך השלום 87 ו-89" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 60 יח"ד

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: נחתם הסכם עם יזם

tama
צור קשר: