תמ"א 38

מתחם גרין פארק תל אביב

פרוייקט "גרין פארק" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  154

מספר בניינים קיים: 10

יח"ד חדשות: 447

מספר בניינים מוצע: 6

מספר קומות מוצע: 10-26

סטטוס: בביצוע

יזם : SGS, אלקטרה ומטרופוליס

tama

מתחם החלוץ רמת השרון

פרוייקט "רימוני תדהר" רמת השרון

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  48

מספר בניינים קיים: 3

יח"ד מוצעות: 192

מספר בניינים מוצע: 2

מספר קומות מוצע: 19

סטטוס: בביצוע

יזם : תדהר בנייה וייזום נדל"ן

tama

מתחם עלית ים סוף רמת גן

פרוייקט "עלית ים סוף" רמת-גן

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  83+ 5 חנויות

מספר בניינים קיים: 4

יח"ד מוצעות: 285

מספר בניינים מוצע: 2

מספר קומות מוצע: 30

סטטוס: תוכנית בתוקף

יזם : אלמוג ים סוף (פפושדו)

tama
צור קשר: