פרוייקט "גרין פארק" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  154

מספר בניינים קיים: 10

יח"ד חדשות: 447

מספר בניינים מוצע: 6

מספר קומות מוצע: 10-26

סטטוס: אוכלס

יזם : SGS, אלקטרה ומטרופוליס

pinuy