פרויקט "מבצע סיני 25 ו-27" בת ים

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  32

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 134

מספר בניינים מוצע: 2

מספר קומות מוצע: 12

סטטוס: מכרז לבחירת יזם

יזם התהליך : בעלי דירות באמצעות החברה לפיתוח והתחדשות עירונית בע"מ 

pinuy