פרויקט "בני דן 58 ו-60" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 16

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: נבחר יזם

tama