פרוייקט "עלית ים סוף" רמת-גן

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  83+ 5 חנויות

מספר בניינים קיים: 4

יח"ד מוצעות: 285

מספר בניינים מוצע: 2

מספר קומות מוצע: 30

סטטוס: בביצוע

יזם : מגדלי היילין בר"ג - מקבוצת REDSEA GROUP (פפושדו)

pinuy