פרוייקט "יסוד המעלה" הוד השרון

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  24

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: 108

מספר בניינים מוצע: 1

מספר קומות מוצע: 18

סטטוס: תב"ע בתוקף

tama