פרוייקט "התחייה" הוד השרון

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  68

מספר בניינים קיים: 5

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: תב"ע בתוקף