פרוייקט "הרצל" רמת גן

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות: 32

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: פורסם להפקדה בועדה המחוזית