פרוייקט "בן חיים" רמת השרון

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  58

מספר בניינים קיים: 3

יח"ד מוצעות: 230

מספר בניינים מוצע: 3

מספר קומות מוצע: 12

סטטוס: ועדה מקומית

יזם: גינדי ייזום ופיתוח בע"מ

pinuy