פרויקט "ברודצקי" נתניה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  

מספר בניינים קיים: 

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: דיונים בועדה המקומית

יזם : אס. ג'י. אס. חברה לבניין בע"מ וויתנה בע"מ 

pinuy